Eelder Jaarmarkt

HISTORIE

De eerste jaarmarkt van Eelde werd gehouden op 16 juli 1852.

Na afloop heeft de geannonceerde harddraverij plaats gehad. Zestien paarden, waaronder bekende harddravers, hebben hieraan deelgenomen. De prijs, bestaande in een briljant met Berlijner zilver gemonteerd chaisgereide met toebehoren, is behaald door het zwart bles merriepaard genaamd ‘de Paauke’, toebehorende aan J.W. Wolters van Zuidwolde en bereden door de eigenaar, en de premie, een sierlijk pikeurs hoofdstel, door het zwart merriepaard van de wed. L. Bavink te Zuidvelde, gemeente Norg, bereden door haar zoon N. Bavink. (Groninger Courant 20-07-1852)

De 2e Eelder Jaarmarkt vond plaats op donderdag 21 juli 1853.

De 3e Eelder Jaarmarkt vond plaats op 21 juli 1853.

Er waren 212 runderen aangevoerd, die alle voor hoge prijzen zijn verkocht, en wel de vroegmelkte voor ƒ 90 á ƒ 134.

De 4e Eelder Jaarmarkt vond plaats op 20 juli 1854.

Er waren 208 koeien aangebracht, die van ƒ 70 tot ƒ 140 golden. De handel was buitengewoon levendig en er werden hoge prijzen besteed, vooral voor de melkkoeien en die aanstaande kalven. Bijna al het ter markt gebrachte is verkocht.

Van de daarop volgende jaarmarkten zijn verschillende krantenartikelen verschenen. 

In 1866 ging de jaarmarkt niet door.

De laatste jaarmarkt volgens de oude traditie werd op 29 april 1926 gehouden.

De huidige Stichting Eelder Jaarmarkt werd op 14 juni 1986 opgericht omdat de Noordenveld tentoonstelling in 1985

in Eelde zo goed bevallen was en men een doorstart wel aandurfde.

In 2019 is de jaarmarkt helaas geannuleerd op de morgen van de markt, omdat de stormachtige wind een onveilige situatie creëerde.

In 2021 kon er geen jaarmarkt georganiseerd worden vanwege de corona-pandemie.

Zodoende was de Jaarmarkt van 2023 de 36e Jaarmarkt ‘nieuwe stijl’.

Met dank aan de Historische Vereniging ‘Ol Eel’ voor het aanleveren van historische gegevens.